Harper's Bazaar Germany

Stefan Zschernitz

Photographer: Stefan Zschernitz
Styling: Caroline Lemblé
Hair: Alexander Soltermann
Make up: Shinobu
Model: Frida Munting

Harper's Bazaar Germany

Stefan Zschernitz

Photographer: Stefan Zschernitz
Styling: Caroline Lemblé
Hair: Alexander Soltermann
Make up: Shinobu
Model: Frida Munting

Harper's Bazaar Germany

Stefan Zschernitz

Photographer: Stefan Zschernitz
Styling: Caroline Lemblé
Hair: Alexander Soltermann
Make up: Shinobu
Model: Frida Munting

Harper's Bazaar Germany

Stefan Zschernitz

Photographer: Stefan Zschernitz
Styling: Caroline Lemblé
Hair: Alexander Soltermann
Make up: Shinobu
Model: Frida Munting

Harper's Bazaar Germany

Stefan Zschernitz

Photographer: Stefan Zschernitz
Styling: Caroline Lemblé
Hair: Alexander Soltermann
Make up: Shinobu
Model: Frida Munting

Harper's Bazaar Germany

Stefan Zschernitz

Photographer: Stefan Zschernitz
Styling: Caroline Lemblé
Hair: Alexander Soltermann
Make up: Shinobu
Model: Frida Munting

Harper's Bazaar Germany

Stefan Zschernitz

Photographer: Stefan Zschernitz
Styling: Caroline Lemblé
Hair: Alexander Soltermann
Make up: Shinobu
Model: Frida Munting

Harper's Bazaar Germany

Stefan Zschernitz

Photographer: Stefan Zschernitz
Styling: Caroline Lemblé
Hair: Alexander Soltermann
Make up: Shinobu
Model: Frida Munting

Photographer: Stefan Zschernitz
Styling: Caroline Lemblé
Hair: Alexander Soltermann
Make up: Shinobu
Model: Frida Munting